Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 5380 bytes written, possibly out of free disk space in /home/roozbehs/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
سنگ گرانیت تایباد

سنگ گرانیت تایباد

معدن سنگ گرانیت تایباد در ۵۵ کیلومتری شهر تایباد که از توابع استان خراسان رضوی می باشد قرار دارد. سنگ گرانیت تایباد بسیار مقاوم می باشد. سنگ گرانیت تایباد جهت استفاده در پارکینگ ها و فضاهای پر رفت و آمد تجاری بسیار مناسب می باشد. قیمت سنگ گرانیت تایباد نسبت به سنگهای گرانیت مشابه وارداتی بسیار مناسب می باشد. مقاومت سایشی سنگ گرانیت تایباد بسیار بالا می باشد. سنگ گرانیت تایباد به صورت اسلب و تایل تولید می شود. به دلیل داشتن زمینه ی رنگی بسیار زیبای سنگ گرانیت تایباد استقبال از این سنگ افزایش یافته است. سنگ گرانیت تایباد مورد توجه مشتریان خارجی قرار گرفته است. سنگ گرانیت تایباد به صورت اسلب و تایل تولید می گردد. سایز ۶۰ در ۶۰ گرانیت تایباد جهت اجرا بسیار مناسب می باشد چون از طرفی جلوه سنگ در این سایز مشخص بوده و از طرف دیگر در شیب بندی فضا مشکلی در اجرا به وجود نمی آید. قیمت سنگ گرانیت تایباد به صورت ۴۰ طولی و در سورت ممتاز ۴۷۵۰۰ تومان می باشد و همچنین قیمت سنگ گرانیت تایباد در سایز ۶۰ در ۶۰ حدود ۷۲ هزار تومان می باشد.